Loading...
  OR  Zero-K Name:    Password:   
Back to clan list

Art of War

AtoSen


USrankSteel_Blue
DErankexploit
DErankPyrostasis
ZArankAstran
ITrankBLISS
PLrankSebek
unknownrankOmoiyari
GBrankdyth68
USrankrecneps
ILrankkabudasa
TWrankgounson8989
@-->--->---


Know thy self, know thy enemy.
A thousand battles, a thousand victories..~"~._.~"~.
.~"~._.~"~._.~"~._.~"~.
.~"~._.~"~._.~"~._.~"~._.~"~._.~"~._.~"~.
Join this clan

Clan Leader unknownrankOmoiyari
Time Event
8 hours ago ILrankrollmops leaves clan AtoSen
11 days ago DErankexploit joins clan AtoSen
23 days ago ILrankrollmops joins clan AtoSen
23 days ago ILrankkabudasa joins clan AtoSen
23 days ago ILrankkabudasa leaves clan AtoSen
23 days ago ILrankkabudasa joins clan AtoSen
35 days ago unknownrankOmoiyari was elected for the AtoSen role of Clan Leader  by a vote, replacing USrankSteel_Blue - 2 for, 0 against
37 days ago unknownrankOmoiyari joins clan AtoSen
37 days ago unknownrankOmoiyari leaves clan AtoSen
2 months ago IErankSkuZzi leaves clan AtoSen
 |  older Page 1 / 5 all | unfiltered
Back to clan list